Y Diwrnod Mawr

Rhaglen ddogfen arloesol i blant bach ydi Y Diwrnod Mawr. Cyfle i rannu profiad dau ddeg chwech o blant ifanc wrth iddyn nhw baratoi at ddiwrnod mawr yn eu bywyd.

O'r carnifal i'r farchnad anifeiliaid, o ddod yn frawd mawr i ddwy efeilles fach i roi croeso mawr i Mam nol o Affghanistan—y plant eu hunain sydd yn dweud y stori!


Y Diwrnod Mawr ar Facebook

My Big Day

My Big Day is a series of pioneering preschool documentaries—for little children, about little children. In each programme we follow a child aged between 4 and 7 as they prepare for a big day in their lives.

From mart to carnival and from becoming big brother to twin sisters to welcoming mum home from Afghanistan each child tells his or her story.

Funny and fun, engaging and at times emotional—these programmes won't fail to touch you!


Y Diwrnod Mawr on Facebook

Enwebwyd ar gyfer Rose d'Or 2010

Nominated for
Rose d'Or 2010

Rydyn ni'n chwilio am 26 o blant i gymryd rhan mewn cyfres newydd o Y Diwrnod Mawr! Cysylltwch nawr!

We're looking for 26 more children to share their big day with us! Get in touch now!

01 Sion Pyrs

Sion Pyrs is a young farmer who's bred a lamb—follow him as he prepares to sell him at the market.

Ffermwr ifanc ydi Sion Pyrs sydd am fynd a'i oen i'w werthu ym marchnad Rhuthun.

02 Cerian

Cerian's mum spent four months working as a nurse in Helmand Province. Cerian was a little sad whilst she was away—but very happy when she came home.

Roedd Cerian ychydig yn drist pan roedd ei mam bant yn Nhalaith Helmand, ond rhannwch ei hapusrwydd pan ddaw hi adre!